What Are You Jueteng For?

, Wednesday, March 21, 2012 10:28 PM

"Ang pag-ibig, parang jueteng lang ‘yan. Kahit ilang dasal pa ang dasalin mo na mapanalunan ‘yan, kung hindi ka tataya, wala kang mapapala." 


--- Ang sabi ng tatay ko nung tanungin ni Mang Dennis, kubrador ng jueteng, kung paano daw ba sya magkaka-syota.