Latigo

, Sunday, November 7, 2010 12:37 AM

Ang sabi ng tatay ko: 
"oo nga, long hair nga si Jesus pero anak, di ba nilatigo sya... kaya kapag di ka nagpagupit ng buhok ako naman lalatigo sa iyo."

Gusto ko lang naman maging rockstar tulad ni Jesus!

1 Response to "Latigo"

Post a Comment