Smart

, Sunday, November 7, 2010 1:47 AM

Ang sabi ng tatay ko: 

"mas lalo ka lang magmumukhang tanga pag nagpanggap kang matalino ka."

1 Response to "Smart"

Post a Comment