Buy 1, Take 1

, Friday, April 1, 2011 1:36 AM

Ang sabi ng tatay ko...

"Siguro nung mag buy1 take 1 ng katangahan nangunguna ka sa mga pumila para bumili."

1 Response to "Buy 1, Take 1"

Kerengkeng-Kulafu-Kulasa-Kumag Says:

Nang magsabog ng katangahan sa mundo. Sinapo ko po lahat. Hahaha.

- Kumag

Post a Comment