Pagpili v1

, Saturday, November 5, 2011 8:36 AM

On relationships: Ang sabi ng tatay ko...

"Wag kang manliligaw ng babaeng mas matindi pa ang topak sa'yo."


2 Response to "Pagpili v1"

hana banana Says:

ahaha...sobrang wasted naman yung girlaloo d'yan!!

hehe..napadaan here ^^

Post a Comment