Agree ako dito

, Sunday, January 22, 2012 9:45 AM

Kapag inaayang magsimba ang sinasabi ng tatay ko...


"Matulungin ako sa kapwa ko, masipag ako, mabait akong ama at asawa, bakit kailangan kong ubusin ang isang oras ng buhay ko para makinig sa pananakot ng mga pari na baka mapunta ako sa impyerno?"

1 Response to "Agree ako dito"

Post a Comment